Kerem Yaldız

Java’da Bir Build Otomasyonu: Yeni Başlayanlar İçin Maven
maven

Java’da Bir Build Otomasyonu: Yeni Başlayanlar İçin Maven

Apache Maven çıkış noktası build işlemlerini sadeleştirmek olan bir build otomasyon aracıdır. Maven build, reporting, dependency management ve documentation işlemlerini gerçekleştirir. Build  işleminin iki yönünü ele alır: projenin nasıl build olacağını ve projenin dependency’lerini tanımlar. Build işlemi için kendisinden  önceki araçların aksine kabul edilen bir düzen kullanır ve sadece
4 min read